Stor lokal glæde over den kommende Nationalpark Roskilde-Lejre

Nationalpark magasinet

PRESSEMEDDELELSE – 11. december 2012, kl. 16.00.

Otte års vedholdende arbejde har båret frugt. Med miljøminister Ida Auken i spidsen har forligskredsen bag de danske nationalparker netop besluttet at sige ja til etableringen af Nationalpark Roskilde-Lejre. Området vil blive en unik kombination af storslået natur, fortidsminder og kulturhistorie med fjordlandskabet og godslandskabet som omdrejningspunkter. I begge kommuner vækker beslutningen jubel.

”Vi er SÅ glade i dag,” siger Joy Mogensen og Mette Touborg samstemmende. De to borgmestre har gennem de senere år arbejdet vedholdende på, at drømmen om en fælles nationalpark skulle blive en realitet. Nu kan de sammen med de mange involverede parter gå i gang med at føre projektet ud i livet. Et projekt som har været hele otte år undervejs.

”Hele vejen i gennem har vi taget alle de berørte parter i ed. Det har været helt afgørende for os, at realiseringen af en nationalpark har opbakning fra både borgere, politikere og organisationer, og jeg er utrolig stolt over, at det er lykkedes,” siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde.

Den foreslående nationalpark hedder som arbejdstitel ”Skjoldungelandet” – opkaldt efter sagnhistoriens første danske kongeslægt, Skjoldungerne, i Lejre. Med sine 160 km2 bliver Nationalpark Roskilde-Lejre på størrelse med Nationalpark Mols Bjerge. Området strækker sig fra midten af Roskilde Fjord til toppen af Sjælland og omfatter såvel det smukke fjordlandskab som store godsområder, vildtvoksende skove, landbrugsjorde og Roskildes middelalderby med domkirken, som er verdensarv.

”Når man har noget smukt, skal man dele! Vi har en enestående natur, som i kombination med vores kulturhistoriske attraktioner vil gøre besøget i vores kommende nationalpark til en stor oplevelse. Nu får vi muligheden for at passe ekstra godt på noget særegent, så det er en glædens dag,” siger Lejres borgmester Mette Touborg.

Projektet har opbakning fra alle partier i begge byråd, som i lighed med lodsejerne, landbruget og diverse interesseorganisationer har været inddraget, mens projektet har fundet sin form. Der har været særligt fokus på frivillighed og gensidig respekt, og den kommende nationalpark har solid lokal forankring.

”Vi har både holdt debatmøder og hele 20 arrangementer ude i landskabet, hvor vi sammen med borgerne har vurderet både de landskabsmæssige værdier og vores historiske særkendetegn. Det er et fantastisk projekt, som hele Danmark kan glæde sig til,” siger Flemming Jensen, formand for styregruppen bag projektet og tidligere borgmester i Lejre.

Forventningen er, at Nationalpark Roskilde-Lejre vil kunne indvies allerede i slutningen af 2013. Langt det meste af det udpegede område er i dag omfattet af fredninger og Natura 2000 reguleringer. Med en beliggenhed tæt på hovedstaden og med let adgang fra resten af landet, er forventningen, at en nationalpark vil kunne tiltrække et stort antal besøgende hvert år.

Nationalpark Roskilde-Lejre er detaljeret beskrevet i et magasin, som blev husstandsomdelt i begge kommuner.

Magasinet kan læses her.

Se pressemeddelelsen fra Miljøministeriet her.

Der er lukket for kommentarer.